S.C. All Green S.R.L.

Centrul de cercetare - All Green este o unitate de cercetare-dezvoltare si inovare avand ca principal domeniu de activitate cercetarea tehnologica si ingineria produselor.

Directiile de cercetare, dezvoltare si inovare ale Centrului de cercetare - All Green sunt urmatoarele:

  • Cercetarea tehnologica a materialelor bio si nano compozite si reciclare inovativa;
  • Proiectarea şi testarea din punct de vedere EMC a materialelor bio si nano compozite;

Proiecte Active

SC ALL GREEN SRL a demarat proiectul Reciclarea – ecologie si tehnologie pentru viitor!. Valoarea totala a proiectului este de 1.532.311,42 lei din care 840.000,00 lei reprezinta finantare nerambursabila acordata prin FEDR. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, Domeniul de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este Organismul Intermediar desemnat de catre Autoritatea de Management pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

 

 

SC ALL GREEN SRL a demarat proiectul Realizarea inovativa de produse compozite termoplastice cu proprietati superioare de ecranare electromagnetica prin reciclarea integrata a deseurilor electronice - RECEMAT. Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni.

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE), Axa Prioritară AP2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare", Domeniul de intervenţie D.2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare", Operaţiunea O.2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor".

Obiectivul proiectului constă în cercetarea-dezvoltarea-realizarea de sisteme de ecranare electromagnetica pe bază de pulberi nanostructurate obtinute din deseuri electronice.