Proiecte Active - Reciclarea

SC ALL GREEN SRL a demarat proiectul Reciclarea – ecologie si tehnologie pentru viitor!. Valoarea totala a proiectului este de 1.532.311,42 lei din care 840.000,00 lei reprezinta finantare nerambursabila acordata prin FEDR. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, Domeniul de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este Organismul Intermediar desemnat de catre Autoritatea de Management pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Proiecte Active - Recemat

SC ALL GREEN SRL a demarat proiectul Realizarea inovativa de produse compozite termoplastice cu proprietati superioare de ecranare electromagnetica prin reciclarea integrata a deseurilor electronice - RECEMAT. Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni.

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE), Axa Prioritară AP2: "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare", Domeniul de intervenţie D.2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare", Operaţiunea O.2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor".

Obiectivul proiectului constă în cercetarea-dezvoltarea-realizarea de sisteme de ecranare electromagnetica pe bază de pulberi nanostructurate obtinute din deseuri electronice.

Proiecte Active - NANO-REV-EM-ASAM

SC ALL GREEN SRL a demarat proiectul Cercetare-dezvoltare de materiale compozite inovative nanostructurate, activabile in camp de radiofrecventa si de microunde, pentru tehnologii reversibile de asamblare cu aplicatii intersectoriale - NANO-REV-EM-ASAM. Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni.

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa Prioritară AP1: "CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor", Acţiunea 1.1.4 "Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de cercetare-dezvoltare".

Obiectivul proiectului constă în consolidarea capacității de CDI a SC ALL GREEN SRL în vederea pregătirii pentru participarea la Orizont 2020 si la alte programe europene.