Reciclarea – ecologie şi tehnologie pentru viitor

SC ALL GREEN SRL a demarat proiectul Reciclarea – ecologie si tehnologie pentru viitor!. Valoarea totala a proiectului este de 1.532.311,42 lei din care 840.000,00 lei reprezinta finantare nerambursabila acordata prin FEDR. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, Domeniul de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este Organismul Intermediar desemnat de catre Autoritatea de Management pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Dintre cele mai importante obiective ale proiectului mentionam implementarea de noi tehnologii de reciclare complexa a deseurilor PET in scopul realizarii de produse inovative, constand în:

  • 1 linie de prelucrare a deseurilor de PET cu obtinerea de fulgi PET;
  • 1 linie de prelucrare a fulgilor de PET pentru obtinerea de folii de grosimi diferite;
  • 1 linie de prelucrare a foliilor de PET de grosimi diferite pentru obţinerea de produse de ambalare.

De asemenea, proiectul isi aduce contributia la:

  • Dezvoltarea industriei de reciclare a deseurilor la nivelul regiunii Nord-Est;
  • Cresterea ratei de ocupare la nivelul regiunii Nord-Est prin crearea a 6 noi locuri de munca necesare operarii investitiei;
  • Sprijinirea colectarii selective a deseurilor.

Pentru informaţii legate de proiect vă rugăm să contactaţi:

SC ALL GREEN SRL, Str. George Coşbuc, nr. 8, Mun. Iasi, Judetul Iasi
Persoana de contact: Romeo-Cristian Ciobanu, email: rciobanu@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei